A képzésről

Tehetségközpontunk képzési filozófiájának meghatározó eleme a tehetség fogalma, hiszen a képzés középpontjában a mérkőzés mellett a játékos áll.

Tehetség alatt egyesületünk olyan játékosokat ért,

 • akik kötődnek a kerülethez, Budafokhoz, esetleg a BMTE felnőtt csapatához,
 • szeretnének egy kiváló közösség tagjai lenni,

 • szeretnének megismerkedni a labdarúgással,

 • szeretnek szabadtéren mozogni, játszani.

Szakmai szempontok alapján a tehetséges játékos:

 • mozgékony, mozgáskoordinációja életkorának megfelelő,

 • bár technikai képzésre szüksége van, de a labdával harmóniában van,

 • az adott korosztály szerinti technikai tudásbázis alapjaival rendelkezik,

 • a labdarúgás iránti elköteleződése megkezdődött,

 • mentális oldalról, elsősorban az akarat szintjén alkalmasak a sporttal járó kihívások megugrására

Másképpen tehetséges az, aki MOZGÉKONY, LABDAÜGYES, KREATÍV és MOTIVÁLT.

BLC - A képzésről

A képzési filozófia másik alappilére maga a mérkőzés. Mindez azt jelenti, hogy valamennyi edzés során arra törekszünk, hogy a mérkőzésen előforduló játékhelyzeteket modellezzük, olyan szituációkat „kreáljunk”, melyekben a játékosnak olyan döntéseket kell hoznia, amelyek a mérkőzésen is várnak rá. Ebből következik, hogy a képzésünknek nem képezik részét labda nélküli futások, ellenfél nélküli, a mérkőzés egyes játékhelyzeteit csak imitáló gyakorlatok.

Valamennyi edzésgyakorlattal szemben általános elvárás, hogy

 • legyen benne LABDA,

 • ELLENFÉLLEL szemben történjen a kivitelezés,

 • a motivációt ne edzői utasításokkal, hanem VERSENYZÉSSEL érjük el,

 • s hogy mindezt minden pillanatban áthassa a JÁTÉK ÖRÖME.

A képzésünk további fontos komponense a döntéshozatal folyamatának fejlesztése. A mai modern, felgyorsult, térben folyamatosan szűkülő játék megköveteli a gyors gondolkodást, a lehetőségek mielőbbi felismerését, így a döntéshozatal, illetve a döntéshozatal kivitelezése állandó fejlesztést igényel. Ennek alapja a játékosok közötti a játék minden pillanatában megjelenő, taktikai jellegű verbális és nonverbális kommunikáció, azok észlelése, megfelelő értékelése, választási lehetőségek kialakítása.

Végül, de nem utolsó sorban egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a játékosok pályán kívüli fejlesztésére is, így a futballszakmai célok elérését szolgáló edzések mellett az egyes korosztályok gyakran vesznek részt olyan foglalkozásokon, amelyek az egyéb szociális kompetenciák (pl. együttműködés, odafigyelés, kitartás, kommunikáció stb.) fejlesztését célozzák.
Hitvallásunk ugyanis az, hogy ne csak labdarúgókat, hanem a társadalom számára értékes és hasznos fiatalokat is neveljünk!